Del II av radiostyrt bil nå med vinkel fra taket på bilen.